side
side
side
side

Povinně zveřejňované informace

5.1.2024

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

§1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje

5. Případné platby

poplatky SKO  a vodné na účet 101142550/0300

6. IČ: 00268186

7. DPH

Obec Sázavka je plátcem DPH.

8. Dokumenty

rozpočet v aktuálním a uplynulém roce

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Obecní úřad Sázavka nabízí  v úředních hodinách.

Další formuláře si můžete stáhnout na www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

14. Předpisy

Jednací řád zastupitelstva obce Sázavka

Obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

15. Úhrady za poskytování informací

Přidáno 5. 9. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Obec Sázavka

Okres Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

email: ou.sazavka@seznam.cz

Starosta

Bárta Josef, 607 921 026

Místostarostka

Vávrová Eva, 602 444 668

 

Fond Vysočiny