side
side
side
side

Historie obce

Roku 1848 obec Smrdov, panství Vrbice, kraj Čáslavský.

V latinských textech Zmurdow, Smrdow v německých Smrdow.

Dne 16. června 1964 byl Smrdov přejmenován na Sázavku usnesením KNV v Hradci Králové.

Smrdov se připomíná již r. 1226 za Přemysla Otakara I. (podle sdělení zemského úřadu). Býval svobodným městem (libera civitas). Býval zde hrad a tvrz. Smrdnov měl svobodný trh, vlastní hrdelní právo a spravedlnost. Část katastru se dosud nazývá „Na spravedlnosti". Městem byl do r. 1750, poté poklesl na ves, kterou zůstal až do dnešní doby. Proto se již dávno zapomněly všechny skutečnosti kolem městečka a jeho znaku. Jediným dokladem znaku jsou otisky gotického pečetidla z doby kolem r. 1500, které existovalo ještě před polovinou 19. století.

Hrad založili páni z Lichtenburku. 16. října 1307 Remud z Lichtenburku postoupil Smrdnov klášteru vilémovskému výměnou za jiné vesnice. V držení kláštera zůstal Smrdnov až do r. 1420 (1421). Pak po dlouhou dobu patřil k Lipnici a Světlé. Dle urbáře panství světelského patřilo městečko Smrdnov s výsadní rychtou, se clem, varnami, masnými krámy, lukami, řekou a lesy r. 1591 ke Světlé - Buryanu Trčkovi z Lípy císařskému radovi a nejvyššímu podkomořímu krále českého. Poté byl Smrdov děděn, za vojenské služby darován, prodáván i kupován až roku 1694 koupil od hraběnky Marie Alžběty z Věžník velkostatek Vrbici František Václav z Thámů, který ve Smrdnově založil faru a za faráře dosadil Hynka Korvína. Jak se dostal Smrdnov k panství vrbickému, není možné zjistit.

Popis znaku

Na štítě je šikmo položený meč, zkřížený s nakoso položeným žezlem. Barvy nejsou známy.

(Tento článek byl pořízen jako výpis ze Starých pamětí obce Smrdova dle farní kroniky a znovu přetištěn z prvního čísla Zpravodaje Sázavky.)

Přidáno 5. 9. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Obec Sázavka

Okres Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

email: ou.sazavka@seznam.cz

Starosta

Bárta Josef, 607 921 026

Místostarostka

Vávrová Eva, 602 444 668

 

Fond Vysočiny